Search
  • Aku-Paulus Sajakorpi

Veneilijöitä ei saa häätää Mustalahdesta

Updated: Mar 2, 2021

Tampereen kaupungin suunnitelmat Särkänniemen alueen asemakaavan muutoksesta ja mahdollisesta sillasta ovat puhuttaneet veneilypiireissä. Yhtäältä kannatan Särkänniemen ja sen oheispalveluiden saavutettavuuden parantamista, mutta toisaalta jaan ex-satamapäällikkö Matti Joen, veneilypiirien ja muiden Mustalahden sataman historiallisuutta arvostavien huolen sen kohtalosta.

Parhaimmillaan Särkänniemeen johtava silta elävöittäisi myös Mustalahden satamaa, mutta se tulee toteuttaa niin, ettei se rajoita tai estä Tarjanteen, muiden risteily- ja reittiliikennealusten tai huviveneiden liikennöintiä satama-alueella. Venepaikkojen vähentäminen tai siirto ja vanhojen alusten siirto järvelle päin tai satama-alueen pohjoisrannalle eivät ole vaihtoehtoja.

Mustalahden satama voidaan palauttaa arvoiseensa loistoon pyhittämällä se veneilijöille ja matkustajaliikenteelle. Mustalahden sataman palveluita, niin veneilijöille kuin Särkänniemessä vieraileville, tulee parantaa ja vierasvenepaikkoja lisätä. Se lisäisi järvimatkailua ja loisi uutta elinkeinotoimintaa. Se ei olisi ristiriidassa Särkänniemen intressien kanssa, vaan Särkänniemen alue ja Mustalahden satama olisivat enemmän kuin toistensa summa.


(Kirjoitus on julkaistu Tamperelaisessa 27.2.2021)


#mustalahdensatama #veneily #kokoomus #kuntavaalit2021 #tampere #näsijärvi #akupaulus

4 views0 comments